Ilgtspējīga attīstība ir LNK Properties misijas neatņemama sastāvdaļa

Vide

Ilgtspēja sākas ar aptverošu domāšanas un attieksmes maiņu,

tāpēc videi draudzīgi risinājumi mums ir vienlīdz svarīgi visos nekustamā īpašuma tirgus segmentos — no biroju centra vai daudzdzīvokļu ēkas Rīgā līdz priežu meža ieskautam ekociematam ar zema enerģijas patēriņa mājām.

Mūsu ilgtspējīgā pieeja izpaužas visās nekustamā īpašuma projekta stadijās — no zemesgabala izvēles un ēku projektēšanas līdz būvniecībai un ekspluatācijai.

Ekoloģiski būvmateriāli, zemu CO2 emisiju tehnoloģijas, labiekārtota zaļā vide, A klases energoefektivitāte un atjaunojamās enerģijas izmantošana, viedā ēku vadība, ērta sasniedzamība, videi draudzīgs transports un mikromobilitāte — katru projekta detaļu mēs veidojam, pamatojoties uz ilgtspējas apsvērumiem.

Mūsu sasniegumus ilgtspējas jomā apliecina LNK Properties projektu sertifikāti un apbalvojumi.

Neapstājoties pie sasniegtā, mēs katrā jaunā projektā ieviešam ilgtspējīgas inovācijas, kuras apvieno iedzīvotāju un nomnieku komfortu šodien ar ēku un visas planētas ilgmūžību rīt.

Mēs ticam, ka par vides ilgtspēju vislabāk spēj gādāt sabiedrība, kura pati ir ilgtspējīga. Šāda sabiedrība palīdz vismazāk aizsargātajiem, atbalsta centīgākos un paver iespējas ikvienam.

Sabiedrība

Mūsu sociālā atbildība neaprobežojas tikai ar cienīgiem darba apstākļiem, ko nodrošinām saviem darbiniekiem.

Ne mazāk svarīga ir apkaimju sociālās vides uzlabošana teritoriju attīstības projektos, kas viens no ir LNK Properties pieejas stūrakmeņiem. Mūsdienīgas ēkas ar labiekārtotu teritoriju un uzlabotu infrastruktūru ne tikai sniedz labumu iedzīvotājiem un nomniekiem, bet rada pozitīvu piemēru citiem attīstītājiem, palīdz atdzīvināt apkaimes un radīt jaunas darbavietas, tā veicinot sabiedrības kopējos ieguvumus.

Fonda atbalstīto iniciatīvu kopējais gada budžets sasniedz 150 000 eiro.

Neatlaidīgu darbu sabiedrības labā kopš 2010. gada īsteno LNK Labdarības fonds, kas sniedz palīdzību bērniem un pieaugušajiem ar veselības problēmām, atbalsta maznodrošinātas personas un pensionārus, rūpējas par dzīvniekiem, kā arī sporta, kultūra un izglītības projektiem.

Gādājot par pamestiem un nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, esam aizsākuši projektu “Kaķu māja”, kur dzīvnieki varēs saņemt pajumti un neatliekamo veterināro palīdzību.

Viena Kaķu māja nodrošinās ērtus apstākļus vairākiem desmitiem kaķu. Pirmās šādas mājas tuvākajā laikā sāks darbu LNK biznesa centra “Kalnciema biroji” pagalmā Rīgā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes teritorijā Jelgavā. Projektu finansē LNK Labdarības fonds; Kaķu māja Kalnciema biroju pagalmā top sadarbībā ar biedrību “Kaķu palīdzības centrs Remi”.

Pārvaldība

Nevainojama darba un biznesa ētika, caurskatāmība, saliedēts darbs kopējā mērķa labad, demokrātiska lēmumu pieņemšana — šādi ir mūsu uzņēmuma pārvaldības kultūras balsti.

Atklātība attiecībās ar darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem ir negrozāms LNK Properties princips. Ikviens mūsu darbinieks ne tikai saņem taisnīgu atalgojumu, bauda sociālās garantijas un izaugsmes iespējas, bet arī var piedalīties lēmumu pieņemšanā. Mūsu spēks ir spēja mācīties citam no cita, tāpēc konstruktīvas iniciatīvas vienmēr atrod dzirdīgas ausis. Mūsu darbinieki zina uzņēmuma plānus un piedalās tā ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.